Sunday, February 10, 2013

Rosululloh Mendo’akan anak-anak Walaupun Mereka Masih Berada Dalam Tulang Punggung Ayahnya.


Rosululloh Mendo’akan anak-anak Walaupun Mereka Masih Berada Dalam Tulang Punggung Ayahnya.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Rosululloh berdakwah ke Thaif, dakwah beliau di tolak bahkan beliau dilempari dengan batu dan kotoran. Melihat hal itu malaikat menawarkan diri kepada Rosululloh untuk mengangkat sebuah gunung, dan kemudian hendak di timpakan kepada mereka. Namun Rosululloh yang sangat penyayang malah berkata, aku meminta kepada Allah supaya dari tulang punggung mereka nanti (sperma) akan lahir anak-anak yang menyembah hanya kepada Allah SWT. dan tidak menyekutukan-NYA dengan sesuatu apapun. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Rosululloh SAW dengan cara mengislamkan anak-anak suku bangsa Thaif.

Oleh karena itu Rosululloh memberikan arahan kepada kita, untuk mendapatkan anak yang sholeh beliau mengajarkan kepada kita “Jika salah satu dari kalian hendak menggauli istrinya maka hendaknya ia berdo’a :

اللهمّ جنّبنا وجنّب الشيطان على ما رزقتنا إنّك على كلّ شيء قدير

“Ya Allah jauhkanlah kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan engkau anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Inilah salah satu tuntunan Rosululloh agar semenjak awal anak-anak kita tersentuh oleh nilai-nilai ke Tuhanan, dan terjauhkan dari pengaruh setan.

No comments:

Post a Comment