Saturday, May 21, 2011

Pitutur Kejawen

Naliko jagad Gonjing, Dahana mangalat sumamburat ing Angkasa, Samudra kocak lir kinebur,Ono Udan ning dudu banyu nanging kerikil panas lan Geni. ing mongko amung siji Manungsa kang bisa kalis ing Rubeda, yoiku Jalmo kang wis kuwawa mancik sajatining Andong Waringin, satemah Lebur sajiwa ngabekti marang ALLOH kang memayu jagad..Mulo elingo sing sopo suci adoh soko bebayaning pati..

No comments:

Post a Comment