Thursday, August 27, 2009

Yaa ayyuhalladziina aamanuu kutiba 'alaikumusshiyaam, kamaa kutiba 'alalladziina min qoblikum la'allakum tattaquun..

No comments:

Post a Comment