Thursday, August 27, 2009

Man qooma ramadhaana iimaanan wahtisaaban ghufiro lahu maa taqoddama min dzambihi..

No comments:

Post a Comment