Tuesday, December 31, 2019

Hikayat Sandur

Hikayat Sandur
Oleh: Joyo Juwoto

Kembang waru
Aja aru-aru biru
Anak Adam gawe dolanan
Njaluk seger kuwarasan

Lelo lale lale lalo laloo
Lullah lullah Lola lelo leo
Ee...ya o ya e....ee ya o ya ee
Lullah...Rasalullah

Pada dupa yang membara
Pada kepulan asap yang mengangkasa
Sang Germa komat-kamit  lantunkan doa mantra

Suara kendang menghentak bertalu
Panjak hore riuh bernyanyi rak sorak hore
Merah nyala obor berkobar menerangi arena

Kembang gagar Mayang riang melambai-lambai
Ditiup angin malam
Pethak, Balong, Tangsil, dan Cawik menari ditingkahi irama kendang

Semua berputar menari
Sebagaimana jagad cosmic semesta raya berputar dan menari pada kodratnya

Tarian cinta membangun harmoni semesta
Mengikuti titah sang Maha Penguasa

Hore-hore hore-hore
Rak sorak sorak hore
Hore-hore hore-hore
Rak sorak sorak hore

Bangilan, 28/12/19

No comments:

Post a Comment