Friday, July 1, 2016

Keistimewaan dan Kemuliaan Bumi Makkah

Keistimewaan dan Kemuliaan Bumi Makkah

Bumi Makkah adalah kota suci umat Islam sedunia, di dalamnya terdapat bangunan ka’bah yang menjadi kiblat shalat umat Islam. Makkah adalah bumi yang diberkati oleh Tuhan Pemilik Seru Sekalian Alam, tempat ini tentu memiliki keistimewaan lebih dibanding tempat lain di muka bumi. Selain sebagai tempat kelahiran manusia yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW bumi Makkah juga merupakan kiblat peribadatan tertua di dunia. Hal ini menjadikan bumi Makkah menjadi semacam jujugan bagi para pengembara spiritual untuk memenuhi dan memuaskan dahaga jiwanya.

Makkah adalah tempat yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Swt ketika pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah akan menghancurkan Ka’bah.  Kedengkian dan sifat fanatisme Abrahah terhadap Makkah menjadikannya murka dan bersumpah untuk meratakan bangunan Ka’bah. Namun Allah Sang Pemilik Baitullah menjaga dan melindungi Ka’bah dari serangan Raja Habasyah itu. Burung-burung Ababil beterbangan bagai pesawat tempur kemudian melemparkan misil “Sijjil” penghancur berupa kerikil-kerikil tajam dari bara neraka, akibatnya pasukan gajah Abrahah hancur lebur seperti daun-daun yang berguguran dimakan ulat. Kisah kegagalan ekspedisi pasukan gajahnya Abrahah ini diabadikan Allah Swt di dalam surat Al Fiil sebagai pelajaran dan peringatan bagi kita semua.

Walau berada di lembah yang gersang dan sangat panas Makkah selalu dirindukan oleh jutaan umat Islam sedunia, setiap tahunnya umat Islam akan berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji di kota Ibrahim ini. tidak hanya itu saja jutaan orang lainnya juga masih banyak yang mengantri untuk bisa menziarahi kota suci itu. Bahkan juga ada jutaan lainnya yang belum diberi kesempatan untuk berangkat ke Makkah sama berdoa dan mendoakan agar mereka segera bisa menyusul dan diberi kesempatan untuk bertamu di rumah Allah itu.

Kerinduan-kerinduan umat Islam dari berbagai penjuru dunia terhadap Makkah tidak lain karena kecintaan mereka pada Allah dan Rasul-Nya, juga berkat do’a dari Nabi Ibrahim As agar tempat yang pada mulamya gersang dan tidak berpenghuni itu diberkahi  dan hati umat manusia dibuat cenderung kepadanya. Ajaib doa Nabi Ibrahim diijabahi oleh Alah SWT dan tercatat Makkah menjadi tempat yang seperti sekarang.

Di dalam Al Qur’an banyak sekali disebutkan keistimewaan-keistimewaan dan kemuliaan dari bumi Makkah Al Mukarramah, diantaranya adalah :
1.      Makkah adalah tempat peribadatan tertua di dunia. Hal ini tercantum dalam Al Qur’an Surat Ali Imron ayat 96 :
   
96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia[214].

[214] Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.
2.      Makkah adalah Negeri yang aman atau Balad Al Amin. Sebagaimana dalam surat At Tin ayat 3 :
   
3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,


3.      Makkah adalah tanah yang suci /tanah haram. Hal ini tercantum dalam surat AN-Naml ayat 91 :
  
91. aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.


4.      Makkah adalah negeri tempat berkumpulnya dan tempat yang aman bagi manusia. Tercantum dalam surat AL Baqarah ayat 125 :

125. dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim[89] tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud".

[89] Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah.


5.      Makkah adalah tempat di mana Nabi tinggal dan Allah bersumpah dengan namanya. Sebagaimana dalam surat Al-Balad ayat 1-2 :

1. aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),
2. dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,

6.      Makkah juga berarti tempat yang membinasakan para penjajah dan menghilangkan kekuatan musuh.  Dalam surat Al-Fath ayat 24 :
  
24. dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.


7.      Makkah adalah negeri yang diberkahi sebab doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahin ayat 37 :

37. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.Demikian beberapa keistimewaan dan kemuliaan dari bumi Makkah yang ada di dalam Al Qur’an. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan dan mencintai Makkah sebagaimana Allah dan para Rasulnya pun memuliakan dan mencintainya. Joyojuwoto

No comments:

Post a Comment