Monday, January 21, 2013

Panda Mempunyai Ibu Jari Tambahan Pada Kaki Depannya


Panda mempunyai lima jari pada masing-masing kaki depan. Tetapi tiap kaki juga mempunyai tulang pergelangan yang bekerja seperti ibu jari tambahan. Tulang ini memungkinkan panda memegang bambu sekuat kamu memegang sikat gigi. Panda menghabiskan waktu sampai 16 jam sehari untuk makan bambu, yang hampir merupakan satu-satunya makanan mereka.

No comments:

Post a Comment