Thursday, September 13, 2012

Lipan Tidak Mempunyai 100 KakiKaki lipan dalam bahasa Inggris adalah centipede yang artinya "100 kaki." Tetapi kamu tidak akan pernah menemukan seekor lipan yang kakinya berjumlah 100. Binatang seperti ulat ini mempunyai kaki antara 30 sampai lebih dari 35. Dua kaki di belakang kepalanya menjadi gigi taring. Gigi taring ini mengandung racun yang digunakan lipan untuk menangkap dan membunuh ulat serta serangga-kadang-kadang binatang yang lebih besar.

No comments:

Post a Comment