Saturday, December 24, 2011

Wilayah Yang Menggunakan Bahasa Papua

   Wilayah Yang Menggunakan Bahasa Papua.
1.      Masyarakat Arfak
Masyarakat arfak merupakan penduduk asli pedalaman Manokwari. Nama Arfak diambil dari nama gunung yang ada di pedalaman Kabupaten Manokwari, yaitu gunung Arfak yang berarti “besar”. Suku bangsa yang merupakan warga masyarakat ini terdiri dari empat subsuku bangsa, yaitu :
a.      Orang Meyakh, mendiami daerah Kecamatan manokwari, Warmare, dan Sidey
b.      Orang Moile, mendiami daerah Warmare dan Manokwari
c.      Orang hatam, tersebar di daerah Oransbari dan Manokwari
d.      Orang Manikion, mendiami daerah Anggi, Merdey, Buntuni, dan ransiki


Bahasa-bahasa yang diujar oleh orang Arfak, oleh ahli linguistic digolongkan ke dalam dua phylum :
-            Bahasa Hatam dan Moile ke dalam West Papua Phylum, Bird’s Head Superstocks.
Bahasa Meyakh serta Manikion ke dalam East Bird’s Head Phylum Level stocks.

No comments:

Post a Comment