Monday, September 26, 2011

3. Pestine Gusti

He murid ! Sejo kang tajem-tajem kang banget rikate yen ditujuake marang opo kang dikarepake mesthi wujud, iku ora bisa ambedah pager pestine Gusti Allah.

No comments:

Post a Comment