Monday, September 26, 2011

2. Maqom kawulo

Yen sira di papa'ake dening Allah ono ing maqom asbab tegese mergawe, nuli sira anduweni karep manggon ono ing maqom tajrid tegese arep ibadah tanpa mergawe, iku saktemene setengah sangking kesenengan nafsu kang samar.
Yen sira dipapa'ake dening Allah ana ing maqom tajrid nuli sira karep manggon ana ing maqom asbab tegese ibadah kelawan mergawe, iku saktemene sira kelorot sangking sejo kang luhur.

No comments:

Post a Comment