Saturday, July 30, 2011

Anak Kura-kura tidak pernah melihat induknya


kura-kura betina bertelur sebanyak 200 butir di sebuah lubang yang ia gali di tanah. Ia menutupi telur-telurnya dengan tanah atau pasir lalu pergi. Dua atau tiga bulan kemudian, telur-telur ini menetas. Anak kura-kura keluar dari cangkang telur dan berlari ke tempat yang aman. Mereka harus buru-buru pergi sebelum tertangkap oleh pemangsa.

No comments:

Post a Comment