Sunday, July 31, 2011

mutiara hikam 13

Termasuk suatu kebodohan adalah orang yang menghendaki perubahan dari keadaan yang telah ada dalam satu kurun waktu, terhadap selain keadaan yang sudah diperlihatkan Allah kepadanya pada waktu itu.

No comments:

Post a Comment