Sunday, June 5, 2011

Pintu rizki 2

Pintu rizki 2 :
2. Taubat dan memperbanyak istighfar
Taubat dan istighfar merupakan salah satu usaha seorang mukmin untuk mendapatkan kekayaan dalam kehidupannya. Allah berfirman : 'Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadaNYA (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus - menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.' (Hud 3).
Al Qurthubi berkata, 'Ini adalah buah istighfar dan taubat. Allah akan memberilan kesenangan berupa balasan keluasan rizki dan kelapangan hidup.'
Oleh sebab itu Rosulullah bersabda :
'INNARROJULA LAYUHRAMU AL RIZQO BIL DZANBI YUSHIIBUHU.'
'Sesungguhnya seorang hamba akan kesulitan mendapatkan rizki karena dosa yang dilakukannya.' (sunan ibnu Majah, No. 4022).
mari memperbanyak istighfar. jwt

No comments:

Post a Comment