Saturday, June 4, 2011

Pintu Rizki 1

Pintu-pintu Rizki :
1. Istiqomah dan Iltizam
Allah berfirman : Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.' (ath Thalaq 2-3).
Abu Dzar berkata, Suatu ketika, Rosululloh saw, membacakan ayat diatas kepadaku, setelah selesai, beliau bersabda : YA ABA DZAR LAW ANNANNAASA KULLUHUM AKHODZUU BIHAA KAFATHUM..
'Wahai Abu Dzar, seandainya semua orang berpegang teguh dengan ayat ini, maka mereka akan mendapat kecukupan.'
Alla juga menegaskan dalam surat Thaha ayat 132 yang artinya : 'Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertaqwa.'
Oleh sebab itu
ingatlah selalu nasehat ulama, KUN THOLABAL ISTIQOMAH WA LA TAKUN THOLABAL KAROMAH.' jwt

No comments:

Post a Comment