Monday, May 30, 2011

TAKUT KEPADA ALLAH

WA IYYAAYA FARHABUUN..'dan hanya kepada-Ku kamu harus takut (tunduk). 2:40.
Takut kepada Allah adalah kewajiban bagi seorang mu'min, rasa takut akan siksa, rasa takut akan ancaman Allah, rasa takut kepada hisab yang buruk, kesemuanya akan menjadi salah satu daya pengontrol bagi kehidupan seorang muslim.
Banyak sekali ayat al Qur'an yang menjelaskan akan dahsyatnya siksaan Allah di hari akhir, hal ini dimaksudkan agar kita selalu ingat, waspada, dan berhati-hati dalam bertindak, lebih dari itu seharusnya ketika asma Allah disebut hati kita bergetar karena takut kepadaNYA. 'INNAMAL MU'MINUUNA ALLADZIINA IDZA DZUKIRALLAH WAJILAT QULUUBUHUM'..
Rasa takut kepada Allah menjadi tiket seorang mu'min untuk mendapatkan perlindungan Allah kelak di yaumil qiyamah. Rosululloh saw bersabda : Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naunganNYA, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNYA, yaitu : pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, dua orang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang lelaki yang diajak seorang perempuan cantik dan berkedudukan untuk berzina tetapi dia berkata 'aku TAKUT KEPADA ALLAH', orang yang sedekah tetapi ia merahasiakannya seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. (muttafaq 'alaih).
Oleh sebab itu marilah selalu mengingat kebesaran Allah agar hati kita selalu takut kepadaNYA. Wa LIMAN KHOOFA MAQOOMA RABBIHI JANNATAANI..amien. Jwt

No comments:

Post a Comment