Thursday, May 26, 2011

Menjadi Seorang yang Benar

Seorang mu'min yang sejati adalah yang benar kepada Tuhannya, benar kepada dirinya sendiri, benar kepada orang lain, benar kepada keluarganya, benar kepada tetangganya, bahkan benar kepada orang yang menjadi musuhnya.
Sesungguhnya kebenaran itu adalah dari Tuhan, maka hendaknya kita jangan ragu. 'AL HAQQU MIN ROBBIKA FALA TAKUUNANNA MINAL MUMTARIN'
Kebenaran mampu membawa pelakunya kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun pelakunya ke surga.
Begitulah teladan yang diberikan oleh qudwah kita nabi Muhammad saw. Bahkan beliau adalah sosok yang paling benar dan terpercaya sehingga mendapat gelar AL AMIN pada zamannya.
Cukuplah firman Allah Surat at taubah ayat : 119 menjadi dasar kita untuk menjadi seorang yang benar dan selalu bersama orang-orang yang benar. 'Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jwt

No comments:

Post a Comment